Δηλώστε συμμετοχή στο 3ο CASSINI HACKATHON 2022 με κύριο θέμα το “(Re)Visit Europe”

Η τουριστική βιομηχανία της Ευρώπης ξεχειλίζει από δυνατότητες. Μόνο τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Ευρώπη έχει υποδεχτεί πάνω από 2 δισεκατομμύρια τουρίστες παγκοσμίως, παρέχοντας μια κύρια πηγή εισοδήματος για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, και μία από τις κυριότερες πηγές εισοδήματος για την Ελλάδα.

 Σε αυτό το πλαίσιο, θα πραγματοποιηθεί το 3ο CASSINI HACKATHON ταυτόχρονα σε 10 ευρωπαϊκές χώρες, από τις 12 ως τις 14 Μαΐου 2022, με κύριο θέμα “(Re)Visit Europe”. Μέσα από τις προκλήσεις του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αναπτύξουν ιδέες και λύσεις που υποστηρίζουν βιώσιμα ταξίδια, ενισχύουν την εμπειρία στην εξερεύνηση τοπικών πόλεων και πολιτισμών, και προωθούν την εξερεύνηση της φύσης της Ευρώπης με σεβασμό προς αυτήν. Οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να αξιοποιήσουν νέες τεχνολογίες, καθώς και δεδομένα και σήματα από τα δορυφορικά συστήματα Copernicus, Galileo, και EGNOS.

 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται υπό την ομπρέλα του CASSINI Hackathons & Mentoring, μιας δυναμικής πρωτοβουλίας με σκοπό να συνδέσει χάκερς με τον τομέα του διαστήματος, χρησιμοποιώντας δεδομένα Copernicus, Galileo, και EGNOS. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε την Πρωτοβουλία Ανταγωνιστικών Διαστημικών Start-ups για την Καινοτομία (CASSINI) για να θέσει την Ευρώπη πρωτοπόρο στις ψηφιακές τεχνολογίες. Το CASSINI Hackathon οργανώνουν στην Ελλάδα το Corallia και το ESA BIC Greece με στόχο οι συμμετέχοντες να αλλάξουν την πορεία του κλάδου των ταξιδιών και του τουρισμού προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον με χρήση δεδομένων #EUSpace.

 

To CASSINI Hackathon Greece θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του European Space Agency Business Incubation Center in Greece (ESA BIC Greece), αντικείμενο του οποίου είναι η στήριξη ελληνικών start-ups που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λύσεων και υπηρεσιών για τον χώρο του Διαστήματος.

 

Το Corallia, μονάδα του Ε.Κ. Αθηνά, έχει στόχο την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη clusters και άλλων δομών στήριξης της επιχειρηματικότητας, και συντονίζει δύο τεχνολογικά clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 μέλη: το si-Cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές) και το gi-Cluster (Ψυχαγωγικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες & Εφαρμογές). Το Corallia έχει βραβευτεί με την πιστοποίηση αριστείας Gold Label για τη διαχείρισή των cluster αυτών.

Πριν από τον διαγωνισμό, από τις 26 Απριλίου μέχρι τις 5 Μαΐου θα υλοποιηθεί το Big Ideas Campaign το οποίο αποτελεί μια σειρά από ενημερωτικά sessions και data workshops, μέσω των οποίων οι χάκερς θα αναπτύξουν την δημιουργικότητα τους, τις δεξιότητες, και τις ιδέες τους.

Δηλώστε συμμετοχή μέχρι τις 5 Μαΐου εδώ: https://taikai.network/en/cassinihackathons/hackathons/revisit-europe

Οι συμμετέχοντες θα κερδίσουν βραβεία σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο! Οι τρεις κορυφαίες ομάδες του CASSINI Hackathon Greece θα κερδίσουν το μερίδιό τους στο έπαθλο των €5.000. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα προσφερθεί ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα υποστήριξης από το ESA BIC Greece (προετοιμασία προτάσεων για incubation, και επιχειρηματική καθοδήγηση) και ένα 4-μερο εντατικής επιχειρηματικής εκκίνησης από το πρόγραμμα STARTAB. Οι 3 νικητές θα λάβουν πάνω από 100 ώρες καθοδήγησης από ειδικούς.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το CASSINI HACKATHON Greece: https://hackathons.cassini.eu/greece

Χρήσιμα Links Corallia:

Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter | Youtube

Χρήσιμα Links Cassini Hackathon Greece 2022:

Website | Facebook Event

Χρήσιμα Links ESA BIC Greece:

Website | Facebook | Instagram | LinkedIn | Twitter | Youtube

Φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης εδώ.

Σχετικά με το Corallia

To Corallia είναι Μονάδα του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και αποτελεί μη κερδοσκοπικό ΝΠΙΔ που επιτελεί κοινωφελείς αναπτυξιακούς σκοπούς. Το Corallia συστάθηκε το 2005 έχοντας ως όραμα μια Ελλάδα στην οποία «οι επιστήμες, η καινοτομία, η επιχειρηματικότητα και ο πολιτισμός θα ανθίσουν» και ειδικότερους στόχους τη διάδοση της κουλτούρας της «Χαράς της Δημιουργίας» και την ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων «Innovation Made in Greece». Για την επίτευξη του οραματικού του στόχου, το Corallia έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων με εστίαση στη(ν): ενίσχυση και διάδοση της καινοτομίας όλων των μορφών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, διαμόρφωση κλάδων τεχνολογιών αιχμής και ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας με συγκριτικό πλεονέκτημα, τόνωση των δεσμών βιομηχανίας, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, δημόσιας διοίκησης και πολιτών, ανάπτυξη των εξαγωγών και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας με ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα εξωστρέφειας, δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και αναστροφή της διαρροής του ανθρώπινου δυναμικού, παροχή πληροφόρησης, έμπνευσης και κατάρτισης κυρίως σε θέματα επιχειρηματικότητας και υψηλής τεχνολογίας και επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο που διαθέτει η χώρα και στην καλλιέργεια σχέσεων με τη διασπορά, δημιουργία ολοκληρωμένων δομών υποστήριξης νέων επίδοξων επιχειρηματιών και δυναμικών επιχειρήσεων με ολοκληρωμένες υπηρεσίες θερμοκοιτίδας και επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Για την υλοποίηση των δράσεων του, το Corallia συνεργάζεται με πολλούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και με πάνω από 100 εθελοντές και εμπειρογνώμονες. Από τη δράση του έχουν ωφεληθεί άμεσα πάνω από 10.000 άνθρωποι ενώ οι έμμεσα ωφελούμενοι ξεπερνούν τους 100.000 πολίτες. 25.000 άτομα ακολουθούν τα κοινωνικά δίκτυα του Corallia. Περισσότερες πληροφορίες: corallia.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top