Αναστάσιος Χατζηθεοφάνους, ιδρυτής και πρόεδρος της πολυεθνικής εταιρίας BCI MEDIA INC. Πως κατάφερε παγκοσμίως να είναι τα προγράμματα της, σε κάθε σπίτι ομογενή απανταχού της γής. Πως ξεκίνησε και ποιο είναι το μέλλον της εταιρίας.

Scroll to top